TERMINAI IR SĄLYGOS

Naudodamasis šiomis nuostatomis „Terminai ir sąlygos“, Klientas sutinka su tuo, kad susipažino ir sutinka su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir nuostatomis („Privatumo politika“) bei Bendrovės teikiamų paslaugų „Terminų ir sąlygų“ aprašu.

Šis „Terminų ir sąlygų“ aprašas reglamentuoja svetainės www.deluxeclean.lt, kurią administruoja MB „Deluxe clean“, juridinio asmens kodas 305770164, buveinės adresas Dvaro g. 14, Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Stoniavos k., teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

Naudodamiesi www.deluxeclean.lt paslaugomis Jūs (toliau – „Klientas“) patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su taisyklėmis „Terminai ir sąlygos“ bei įsipareigojate laikyti jų bei kitų LR teisės aktų ir Konstitucijos.

Susiję puslapiai ir taisyklės, su kuriomis turi susipažinti Klientas prieš užsakydamas paslaugas „Privatumo politika“.

1. PASLAUGOS

1.1 VISOS VALYMO PASLAUGOS

1.1.1 Teikiant užsakytas valymo paslaugas yra iš anksto numatoma teikiamų valymo paslaugų apimtis ir vidutinis paslaugos suteikimo laikas. Tai yra tik apskaičiavimas pagrįstas vidutiniu teikiamos paslaugos suteikimo laiku, kuris reikalingas atlikti valymo paslaugas. Tačiau atsižvelgiant į skirtingas valymo apimtis, valymo paslaugų teikimas gali užtrukti, dėl ko gali prireikti tam tikro Kliento supratimo ir lankstumo fiksuojant paslaugos įvykdymo laiką.

1.1.2 Klientas sutinka iš anksto suderinti atliekamų valymo paslaugų sąrašą (paslaugų teikimo sutarties priedas Nr. 1) ir suteikti įrangą, reikiamų darbų atlikimui (išskyrus atvejus, kai paslaugų sutartimi yra suderinamos kitokios paslaugų teikimo sąlygos), kai valymo paslaugoms suteikiama įranga turi būti visiškai saugi ir veikianti.

1.1.3 Jei klientas neturi reikiamos įrangos valymo paslaugų atlikimui, tai aptariama paslaugų sutartyje, taikant specializuotos įrangos nuomos mokestį, kuris įtraukiamas į teikiamų paslaugų ir įkainių aprašą (paslaugų sutarties priedas Nr. 1).

1.1.4 Jei kliento namų raktus reikia paimti iš kitos vietos, nesant galimybei kitaip patekti į valymo paslaugų teikimo objektą, taikomas papildomas 10 EUR mokestis.

1.1.5 Bendrove „Deluxe clean“ nėra atsakinga už jokių pavojaus sistemų įsijungimą. Klientas turi pateikti instrukcijas, kaip išjungti/ įjungti namų apsaugos sistemas, jeigu tokie veiksmai yra reglamentuojami pasirašoma paslaugų teikimo sutartimi.

1.1.6 Užsakytos valymo paslaugos turi būti atšauktos prieš 24 valandas iki suderintos valymo darbų pradžios laiko. Priešingu atveju turi būti sumokėtas visas už paslaugas nustatytas mokestis.

1.1.7 Vienkartinio valymo paslaugos neapima sienų, lubų, užuolaidų, langų, balkono, vidinio kiemo valymo, teritorijos tvarkymo darbų, taip pat neapima skalbimo, skalbinių kilimų ir apmušalų valymo.

1.1.8 Bendrovė „Deluxe clean“ pasilieka teisę netęsti darbų tuo atveju, jei yra nustatoma, kad tam tikras valomas daiktas ar jo dalis nėra tinkama valyti. Valymo paslaugos taip pat nebus tęsiamos tuo atveju, jei paslaugų teikimo objekte nėra vandens arba elektros energijos, jei klientas, arba kitas jį atstovaujantis asmuo, trukdo atlikti iš anksto suderintus valymo darbus.

1.1.9 Klientas supranta, kad į nurodytą paslaugų teikimo kainą įeina tik paslaugos teikimo apraše numatyti valymo darbai. Sudaromoje valymo paslaugų sutartyje yra numatomas priedas, kuriame išvardinamos visos teikiamos valymo paslaugos ir jų įkainiai.

2. MOKĖJIMAI

2.1 Vienkartinio paslaugų teikimo atveju, užsakant paslaugą prašoma sumokėti 30 proc. avansinį mokėjimą, o likusi mokėjimo suma apmokama iš karto atlikus valymo paslaugas.

2.2 Mokėjimai gali būti atlikti banko pavedimu arba atsiskaitant grynaisiais pinigais.

3. SKUNDAI IR PRETENZIJOS

3.1 Klientas sutinka ir supranta, kad apie netinkamą aptarnavimą, gedimą, sugadinimą, vagystę turi pranešti per 24 valandas po paslaugos suteikimo. To nepadarius Klientui pinigai negrąžinami, valymo paslaugos pakartotinai nesuteikiamos.

3.2 Jei klientas nepatenkintas suteiktomis valymo paslaugomis, per 24 valandas po paslaugų suteikimo turi apie tai informuoti bendrovę MB „Deluxe clean“ interneto svetainėje www.deluxeclean.lt nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jei klientas nori užsitikrinti papildomą savo turto apsaugą, kartu su bendrovės atstovais prieš valymo paslaugas ir iš karto po jų atlikimo atlieka vertinimą. Atlikus bendrą vertinimą prieš ir po paslaugų sutikimo, Klientas ir bendrovė vertinimo rezultatus patvirtina pasirašytinai ir jokios pretenzijos po vertinimo nėra priimamos, pinigai negrąžinami.

3.3 Bendrovė įsipareigoja per 7 darbo dienas pateikti atsakymus į gautus skundus ir pretenzijas, pirmenybę teikdama taikiam iškilusios problemos sprendimui ir abipusiai teisingo bei sąžiningo sprendimo priėmimui.

3.4 Skundai priimami žodžiu (telefonu) ir raštu (reg. laiškas arba el. paštas). Skundai ir pretenzijos pareiškiamos per 24 valandas po paslaugų atlikimo. Vėliau po šio termino skundai ir pareiškimai nepriimami.

3.5 Visi trapūs ir lengvai dūžtantys/lūžtantys daiktai turi būti pritvirtinti arba nuimti. Draudžiami daiktai yra gryni pinigai, juvelyriniai dirbiniai, sentimentalios vertės daiktai, meno objektai ir antikvariniai daiktai. Bendrovė MB „Deluxe clean“ už šiame punkte įvardintų daiktų sugadinimą arba dingimą nėra atsakinga, nes Klientas apie tai yra informuojamas prieš valymo paslaugų teikimą ir prisiima atsakomybę už visų draudžiamų daiktų saugumą.

3.6 Tuo atveju, kai Klientas yra suteikęs namų raktus bendrovei MB „Deluxe clean“, už jų saugojimą, pametimą, keitimą yra atsakinga bendrovė. Namų ūkio atsakomybės riba/ limitas yra 30 EUR.

3.7 Žalos atveju, Bendrovė MB „Deluxe clean“, identifikavus tiesioginę kaltę atliekant valymo paslaugas, padengia klientui nustatytą žalą pagal bendrovės turimą bendrosios civilinės atsakomybės draudimą, išskyrus atvejus, įtvirtintus šių Taisyklių 3.5 punkte.

4. KLIENTŲ PASITENKINIMAS

4.1 Klientas supranta, kad jis neturi teisės į grąžinamąją išmoką už suteiktas paslaugas, kai nėra pagrįstai įrodoma, kad suteiktos nekokybiškos/ nepakankamos paslaugos. Konkrečios valymo paslaugos yra įtvirtinamos valymo paslaugų suteikimo sutarties priede.

4.2 Jei Klientas yra nepatenkintas tam tikromis suteiktų paslaugų dalimis ir tai pagrindžia, bendrovė nemokamai atlieka papildomą valymą tuo metu, t.y. suteikus pagal paslaugų teikimo sutartį numatytus darbus, kuriais klientas nepatenkintas. Bendrovės atstovams iš karto po paslaugų suteikimo nenurodžius konkrečių paslaugų, kuriomis Klientas buvo nepatenkintas ir pasirašius paslaugų suteikimo sutarties užbaigimą (t.y. paslaugos suteiktos), vėliau pretenzijos ir skundai nėra priimami.

4.3 Klientui pageidaujant, jis gali būti tuo pat metu namuose, kai vyksta valymo darbai, įsipareigodamas netrikdyti valytojų darbo ir sudarydamas tinkamas sąlygas laiku ir kokybiškai atlikti pagal paslaugų teikimo sutartį numatytas paslaugas.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1 Bendrovė MB „Deluxe clean“ pasilieka teisę neatsakyti už:

5.1.1  Už paslaugų, kurios nėra numatytos paslaugų teikimo sutartyje, atlikimą;

5.1.2 Jei valymo darbų pabaigimui trukdo pats Klientas, Klientas nesuteikia numatytos reikiamos įrangos, neužtikrina vandens ir tiekimo energijos;

5.1.3 Jei valymo paslaugų teikimo metu yra identifikuojama, kad Kliento patalpose yra nepagrįstai daug nešvarumų, neatitinkančių teikiamų paslaugų aprašo, numatyto paslaugų teikimo sutarties priede;

5.1.4 Jei pašalinus nešvarumus ir identifikuojami tam tikri išorinių paviršių pažeidimai, kurie buvo užslėpti arba nematomi dėl buvusios nešvaros, o atlikus valymo darbus pasidarė matomi

5.1.5 Už esamus pažeidimus arba išsiliejimus, kurių neįmanoma pašalinti atliekant Kliento pasirinktas paslaugas arba naudojant Kliento pageidaujamas valymo priemones

5.1.6 Už bet kokią žalą, kurią sukėlė Kliento sugedę arba netinkamai veikiantys įrengimai, Kliento pateiktos valymo priemonės.

6. ATŠAUKIMAS

6.1 PASLAUGŲ REZERVACIJA

6.1.1 Klientas gali atšaukti arba koreguoti užsakymo laiką ne vėliau nei likus 24 valandos iki suderinto užsakymo laiko. Jei naujai numatytu laiku bendrovė negali suteikti paslaugų, turi būti suderintas naujas, abiems pusėms tinkamas paslaugos teikimo laikas.

6.1.2 Klientas sutinka sumokėti visą paslaugos kainą dėl paslaugos atšaukimo likus mažiaus nei 24 valandoms iki paslaugos suteikimo.

6.1.3 Klientas sutinka sumokėti visą paslaugos kainą tuo atveju, kai valytojai negali įeiti į Kliento namus/ patalpą dėl kliento kaltės (pakeisti raktai, kliento nėra namuose).

6.1.4 Jei Klientas savo namų raktų naudojimą perleidžia Bendrovei, turi būti sudarytos sąlygos Bendrovės atstovams pagal numatytą paslaugų teikimo laiką patekti į valymo paslaugų teikimo vietą (išjungta signalizacija, kitos specializuotos apsaugos priemonės, galinčios trikdyti teikiamas paslaugas).

7. PAKEITIMAI

7.1 Bendrovė MB „Deluxe clean“ pasilieką teisę atlikti terminų ir sąlygų pakeitimus be išankstinio perspėjimo.

7.2 Pateikdamas užsakymų telefonu, el. paštu, Bendrovės svetainėje, Klientas sutinka su tuo kad susipažino su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir nuostatomis („Privatumo politika“) bei įsipareigoja laikytis Bendrovės įtvirtintų ir viešai prieinamų paslaugų teikimo terminų ir sąlygų nuostatų („Terminai ir sąlygos“).

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1 Bendrovė „Deluxe clean“  vadovaudamasi LR CK 6.212 str., neprisiima atsakomybė už sudarytos paslaugų teikimo sutarties nevykdymą, esant force majeure, t.y. nenugalimoms jėgos aplinkybėms, pagal teisės aktuose įtvirtintas nuostatas.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1 Bendrovė „Deluxe clean“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos, neatskleisdama informacijos apie savo Klientus tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai:

9.1.1 Klientas suteikia sutikimą atskleisti asmens duomenis trečiosioms institucijoms;

9.1.2 teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.1.3 Bendrovės partneriams, esant neišvengiamai būtinybei (IT sistemos priežiūros bendrovės – dėl galimos asmens duomenų apsaugos gerinimo, išieškojimo bendrovėms – esant nustatytam nemokumo atvejui)